مانیفولد مدولار گرمایش کفی UPONOR (ارائه شده توسط نماد برتر نماینده UPONOR)

- سایز 1 اینچ
- ساخته شده از پلیمر مهندسی
- مدولار
- با خروجی 3/4 یوروکونوس
- 1 و 3 و 4 و 6   دهانه

مانیفولد مدولار UPONOR (ارائه شده توسط نماد برتر نماینده UPONOR)
مانیفولد گرمایش کفی TIEMME (ارائه شده توسط نماد برتر نماینده TIEMME)

- سایز 1 اینچ
- برنجی
- با خروجی 3/4 یوروکونوس
- مدولار
- 2و3و4 دهانه

مانیفولد TIEMME (ارائه شده توسط نماد برتر نماینده TIEMME)
مانیفولد واریو-ام  UPONOR (ارائه شده توسط نماد برتر نماینده UPONOR)

- سایز 1 اینچ
- ساخته شده از پلیمر مهندسی
- با خروجی 3/4 یوروکونوس
- یکپارچه
- 2 تا 12 دهانه
- با فلومترهای جدید

مانیفولد واریو-ام  UPONOR (ارائه شده توسط نماد برتر نماینده UPONOR)
مانیفولد گرمایش کفی Capricorn (ارائه شده توسط نماد برتر نماینده Capricorn)

- سایز 1 اینچ
- ساخته شده از استیل
- با خروجی 3/4 یوروکونوس
- یکپارچه
-4 تا 8 دهانه

مانیفولد گرمایش کفی Capricorn (ارائه شده توسط نماد برتر نماینده Capricorn)

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت Superpex میباشد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2015
طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2015